• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

  基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
  -- -- -- -- -- --

  立即购买

  免费开户

  投资净值(元) 5,805,318,834.05
  百份收益(元) 1.1126
  七日年化收益率 2.7700%
  截止时间 2023-03-31
  序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
  1 债券 7,227,790,271.55 41.55%
  2 银行存款 7,184,625,270.33 41.30%
  3 其他 2982000276.72 17.15%
  序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
  1 112394076 23广州银行CD010 3,000,000 298,576,124 1.78%
  2 112393298 23长沙银行CD053 2,500,000 247,389,210.08 1.47%
  3 112319085 23恒丰银行CD085 2,000,000 199,039,350.1 1.19%
  4 112311032 23平安银行CD032 2,000,000 199,058,760.94 1.19%
  5 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,496.98 1.19%
  6 112214069 22江苏银行CD069 2,000,000 199,346,516.6 1.19%
  7 112312014 23北京银行CD014 2,000,000 199,636,212.52 1.19%
  8 112395164 23广州农村商业银行CD023 2,000,000 198,891,886.63 1.18%
  9 112394782 23深圳农商银行CD036 2,000,000 198,960,963.48 1.18%
  10 112394614 23广州银行CD013 2,000,000 198,974,781.73 1.18%
  国产成年精品午夜
 • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>