• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

  申购赎回清单请选择日期:
  基本信息
  最新公告日期    2023-03-23
  基金名称   物联网ETF
  基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
  基金代码   516330
  2023-03-22 日信息内容
  现金差额(单位:元)   11,989.37
  最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,125,113.37
  基金份额净值(单位:元)   0.9376
  2023-03-23 日信息内容
  预估现金部分(单位:元)   11,989.37
  现金替代比例上限    50.00%
  是否需要公布IOPV    是
  最小申购、赎回单位(单位:份)   1,200,000.00
  申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
  当天净申购的基金份额上限 
  当天净赎回的基金份额上限 
  当日累计申购上限(单位:份)   不设上限
  当日累计赎回上限(单位:份)   12,000,000.00
  最后10分钟赎回的基金份额上限 
  是否支持全现金申赎 
  全现金替代时所需总金额 
  全现金替代的申购溢价比例 
  全现金替代的赎回折价比例 
  该基金申赎过程中是否支持RTGS 
  成份股信息内容
  股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额 期权期货开仓标志 挂牌市场
  000032 深桑达A 300 10.0% 10.0% 10407.00  
  000063 中兴通讯 2100 10.0% 10.0% 75012.00  
  000333 美的集团 1000 10.0% 10.0% 51700.00  
  000400 许继电气 500 10.0% 10.0% 12085.00  
  000938 紫光股份 1300 10.0% 10.0% 38194.00  
  000988 华工科技 700 10.0% 10.0% 15967.00  
  000997 新 大 陆 500 10.0% 10.0% 8430.00  
  002036 联创电子 700 10.0% 10.0% 8764.00  
  002049 紫光国微 400 10.0% 10.0% 40048.00  
  002139 拓邦股份 700 10.0% 10.0% 8876.00  
  002151 北斗星通 200 10.0% 10.0% 6676.00  
  002156 通富微电 600 10.0% 10.0% 14220.00  
  002185 华天科技 1700 10.0% 10.0% 17680.00  
  002230 科大讯飞 1200 10.0% 10.0% 61860.00  
  002241 歌尔股份 1600 10.0% 10.0% 33904.00  
  002373 千方科技 700 10.0% 10.0% 9100.00  
  002402 和而泰 600 10.0% 10.0% 10278.00  
  002405 四维图新 1600 10.0% 10.0% 22256.00  
  002415 海康威视 1500 10.0% 10.0% 64200.00  
  002456 欧菲光 1500 10.0% 10.0% 7710.00  
  002465 海格通信 1200 10.0% 10.0% 12612.00  
  002475 立讯精密 3200 10.0% 10.0% 92352.00  
  300124 汇川技术 1200 20.0% 20.0% 82104.00  
  300136 信维通信 600 20.0% 20.0% 12480.00  
  300207 欣旺达 900 20.0% 20.0% 17793.00  
  300223 北京君正 200 20.0% 20.0% 16032.00  
  300308 中际旭创 400 20.0% 20.0% 17680.00  
  300327 中颖电子 200 20.0% 20.0% 7846.00  
  300496 中科创达 200 20.0% 20.0% 20596.00  
  300613 富瀚微 100 20.0% 20.0% 6943.00  
  300627 华测导航 200 20.0% 20.0% 5970.00  
  300638 广和通 200 20.0% 20.0% 4332.00  
  300672 国科微 100 20.0% 20.0% 8078.00  
  300782 卓胜微 200 20.0% 20.0% 23716.00  
  600171 上海贝岭 400 10.0%  
  600460 士兰微 600 10.0%  
  600690 海尔智家 2100 10.0%  
  600877 电科芯片 400 10.0%  
  603160 汇顶科技 200 10.0%  
  603236 移远通信 100 10.0%  
  603501 韦尔股份 500 10.0%  
  603893 瑞芯微 100 10.0%  
  603986 兆易创新 400 10.0%  
  688019 安集科技 0  
  688126 沪硅产业 700 10.0%  
  688385 复旦微电 200 10.0%  
  688396 华润微 300 10.0%  
  688521 芯原股份 200 10.0%  
  688608 恒玄科技 0  
  688798 艾为电子 0  
  国产成年精品午夜
 • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>